Belajar bagaimana menulis teks Arab

Sesiapa yang tahu bahasa Inggeris dan ingin belajar menulis teks Arab haruslah mengetahui perbezaan penting antara penulisan Bahasa Inggeris vs Bahasa Arab yang dapat diringkaskan dalam perkara berikut:

Untuk menulis teks Arab, anda mesti bermula dari kanan ke kiri, sedangkan untuk menulis teks bahasa Inggeris, anda harus bermula dari kiri ke kanan. Berikut adalah contoh cara menulis peribahasa Arab "Kesopanan manusia jauh lebih baik daripada Emasnya".

Contoh cara menulis teks Arab dari kanan ke kiri

Contoh cara menulis teks Arab dari kanan ke kiri

Anak panah hijau dalam contoh menunjukkan arah tulisan Arab dari kanan ke kiri.

Semasa kita menulis perkataan Arab bentuk huruf Arab berubah bergantung pada kedudukannya dalam perkataan. Huruf Arab mungkin mempunyai 4 bentuk yang berbeza bergantung pada kedudukannya dalam kata tersebut. Bentuknya adalah seperti berikut:
1- Bersendirian:Surat itu tidak dihubungkan dengan huruf lain.
2- Permulaan: Surat itu disambungkan ke huruf berikutnya di sebelah kiri sahaja.
3- Tengah : Surat itu dihubungkan dengan huruf berikutnya dan sebelumnya.
4- Tamat: Surat itu dihubungkan dengan huruf sebelumnya di sebelah kanan sahaja.

Di bawah ini adalah jadual yang menggambarkan pelbagai bentuk huruf Arab bergantung pada kedudukan huruf Arab dalam perkataan:

Contoh cara menulis Huruf Arab dalam pelbagai bentuk

Contoh cara menulis Huruf Arab dalam pelbagai bentuk

6 huruf Arab berwarna hijau ا د ذ ر ز و hanya mempunyai 2 bentuk kerana tidak dapat menyambung ke huruf seterusnya di sebelah kiri.


Berikut adalah contoh yang menunjukkan bagaimana bentuk huruf Arab berubah ketika kita menulisnya dalam perkataan Arab Peace

Contoh huruf Arab dalam bentuk yang berbeza

Contoh menulis huruf Arab dalam bentuk yang terpisah dan bersama

Dari contoh di atas, kita dapat melihat perbezaan ketika kita menulis huruf Arab secara berasingan vs menulisnya bersama dalam satu perkataan.

Selain 28 Huruf Arab yang merupakan huruf utama untuk penulisan Arab, terdapat tanda Diaritik yang digunakan ketika kita menulis teks, puisi, peribahasa atau Al-Quran pendidikan Arab.
Tanda Diacritic (Harakat Atashkiil) memberikan panduan fonetik untuk menunjukkan sebutan dan makna perkataan yang betul. Mereka selalu diletakkan di atas atau di bawah huruf.
Berikut adalah contoh bagaimana menulis ayat Arab dengan tanda diakritik.

contoh cara menulis ayat Arab dengan tanda diakritik

Contoh cara menulis ayat Arab dengan diakritik

Dalam contoh di atas, tanda Diaritik Arab ditulis dengan warna biru, tetapi boleh diubah menjadi warna atau ukuran lain secara bebas dari huruf Arab.
Jadual di bawah mempunyai senarai semua Diabritik Arab dengan contoh cara mengucapkannya ketika kita menulisnya dengan huruf Arab.

Contoh cara menulis diakritik Arab

Contoh cara menulis diakritik Arab

Dalam tulisan Arab tidak ada konsep huruf besar atau huruf kecil. Apabila kita menulis perkataan atau ayat Arab, kita menggabungkan huruf-huruf Arab bergantung pada jenis abjad Arab yang kita sertai. Contoh cara menulis teks Arab dengan hanya menyatukan huruf apabila dibenarkan untuk melakukannya.

Menulis ayat Arab tanpa menggunakan huruf besar atau huruf kecil

Contoh penulisan teks Arab

Contoh di atas menunjukkan fakta bahawa huruf besar dan kecil tidak digunakan dalam tulisan Arab .


Perbezaan terakhir dalam penulisan Arab adalah bagaimana kita menulis Kata Adjektif Arab (perkataan yang menggambarkan kata nama - mis. Besar, Merah ...).
Dalam bahasa Inggeris, kita menulis kata sifat setelah subjek yang ingin kita jelaskan, sedangkan dalam bahasa Arab kita menuliskan kata sifat sebelum subjek.

Berikut adalah contoh cara menulis Kata Adjektif Bahasa Arab

Contoh cara menulis kata sifat bahasa Arab

Contoh cara menulis kata sifat bahasa Arab