Arabic Editor Pro

Keistimewaan-keistimewaan penting di dalam perisian ini
Arabic diacritics حركات التشكيل

Penyokong sepenuhnya bagi setiap huruf dan baris-baris bentuk bagi huruf

Ianya bertindak sebagai pendukung bagi keseluruhan huruf-huruf dan pembentukan baris. Ia juga menyokong semua huruf dan baris-baris bentuk tulisan Bahasa Arab termasuklah apa yang hilang daripada papan kekunci Bahasa Arab seperti Hamzah al-Wasal dan Alif Khonjariyyah yang mana ditulis di atas huruf mim dalam perkataan 'ar-Rahman' di samping membetulkan kesalahan-kesalahan biasa yang terdapat pada penulisan Bahasa Arab di dalam komputer seperti kesalahan di dalam penulisan لاَ dan selainnya daripada kesalahan-kesalahan tersebut.
Arabic writing كتابة العربية

Kualiti yang tinggi yang tiada tandingannya

Dibenarkan kepada pengguna untuk menukar saiz, warna, kedudukan mendatar dan menegak bagi pembentukan baris tulisan dengan cara tersendiri tanpa menjejaskan huruf-huruf tersebut. Ciri khas ini membolehkan pengguna untuk menghasilkan penulisan Bahasa Arab dengan kualiti tinggi yang mana ianya tidak disediakan oleh mana-mana perisian yang lain, serta menghasilkan teks Arab secara menarik dan mempunyai keindahan yang tersendiri.
Video clip Arabic writing كتابة العربية
Arabic calligraphy زخارف عربية و إسلامية

Dekorasi-dekorasi berunsurkan kearaban yang cemerlang

Program ini membolehkan anda untuk memasukkan semua bulan, hari, mata wang, dan perkataan Arab yang sering digunakan serta dekorasi-dekorasi ketimuran dengan hanya menekan satu kekunci.
Insert Arabic picture إدخال الصور العربية

Sokongan penuh bagi imej

Anda boleh memasuki mana-mana imej dan menukar saiz, lokasi, dan menyesuaikan warnanya serta menggerakkannya/memusingkannya dengan mudah.
Design Arabic frames تصميم إطارات عربية

Bentuk karya yang indah

Ia membolehkan pengguna mereka bentuk nombor yang tidak terhingga dalam fon Arab dan Timur dengan mudah. Ciri ini menukarkan teks Bahasa Arab yang mudah kepada hasil karya yang sangat indah.
Video clip Design Arabic frames تصميم إطارات عربية
Send Arabic emails إرسال ايميل بالعربي

Menghantar e-mel dalam Bahasa Arab

Ia membolehkan pengguna dengan menyalin teks Bahasa Arab kepada perisian-perisian e-mel bagi menghantar e-mel dalam Bahasa Arab dan melaksanakan carian menerusi internet dalam Bahasa Arab.
Video clip Send Arabic emails إرسال ايميل بالعربي
Design and use Arabic frames تصميم الإطارات الإسلامية

Bentuk karya berasaskan imej

Ia membolehkan pengguna untuk memasukkan beberapa bentuk karya yang berasaskan imej secara serentak serta memilih apa-apa imej sebagai latar belakang bagi teks.
Video clip Design and use Arabic frames تصميم الإطارات الإسلامية

Penulisan Bahasa Arab di dalam perisian-perisian lain.

Ianya menyelesaikan masalah-masalah penulisan Bahasa Arab di dalam perisian-perisian reka bentuk seperti Flash,Photoshop, CorelDraw, AutoCad, serta lain-lain.
Video clip Write arabic in word كتابة العربية في وورد
Phonetic Arabic Keyboard لوحة المفاتيح العربية اللفظية

Penulisan secara lisan

Ia menyokong kaedah secara lisan dalam mencetak huruf-huruf yang mana menjadikan tulisan Arab agak mudah terutamanya bagi para pelajar yang mempelajari Bahasa Arab.
Pronounce Arabic Letters نطق الأحرف العربية

Sebutan huruf-huruf dan angka-angka

Ianya menyokong keistimewaan sebutan bagi huruf-huruf dan angka-angka ketika mencetaknya yang mana ia menjadikan pembelajaran lebih mudah bagi para pelajar yang mempelajari Bahasa Arab.
Advanced Arabic Search Engine محرك بحث متقدم

Enjin/Alat carian yang maju

Perisian ini mengandungi enjin/alat carian yang maju yang mana membolehkan pengguna untuk mencari perkataan-perkataan yang rumit dan susah, sehingga sempurna proses pemasukan perkataan-perkataan bagi carian tanpa baris. Begitu juga dalam menentukan bilangan perkataan,huruf atau baris bagi bentuk huruf.
Video clip Advanced Arabic Search Engine محرك بحث متقدم
Arabic English Interference واجهة البرنامج باللغتين العربية و الأنجليزية

Dasar bagi perisian dengan dua bahasa

Perisian ini membolehkan untuk menunjukkan bentuk baris bagi akhir perkataan sahaja sepertimana ianya membolehkan untuk menyembunyikan atau memadamkan setiap bentuk baris tersebut.
Show\Hide Arabic Diacritics Marks إظهار و إخفاء حركات التشكيل

Menjelaskan serta menyembunyikan bentuk

Perisian ini membolehkan untuk menzahirkan baris-baris bentuk bagi akhir-akhir perkataan-perkataan sahaja sepertimana ianya membolehkan untuk menyembunyikan atau setiap baris-baris bentuk tersebut.
Special Arabic key مفتاح عربي فريد

Kunci yang unik

Bagi memastikan kualiti dan keindahan penulisan tersebut, perisian ini menawarkan keistimewaan yang unik yang mana tidak terdapat pada mana-mana perisian yang lain, iaitu ia membolehkan untuk memasukkan bagi ruang yang terlalu pendek di antara huruf-huruf dengan menggunakan dua kekunci.
Shift + Space key
Arabic keyboard لوحة المفاتيح العربية

Penyokong bagi dua panel kekunci

Perisian ini menyokong dua panel kekunci : Panel kekunci secara lisan, dan panel kekunci Bahasa Arab. Begitu juga, ia juga membolehkan anda untuk mengubah suai kedudukan-kedudukan huruf-huruf yang mana bersesuaian dengan kehendak anda.
Video clip Arabic keyboard لوحة المفاتيح العربية
Arabic Editor Prem

Keistimewaan-keistimewaan penting di dalam perisian ini
Arabic writing كتابة العربية

Mekanisme-mekanisme yang unik

Perisian ini memberikan anda mekanisme untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dengan pelbagai warna dan beberapa fon Arab yang bermacam jenis dengan kualiti yang tinggi yang tiada tandingannya.
Video clip Arabic writing كتابة العربية
Arabic writing كتابة العربية

Papan kekunci al-Quran

Perisian ini menyediakan panel kekunci tambahan untuk mencetak setiap huruf, baris-baris bentuk bagi huruf-huruf, dan istilah-istilah tanda baca serta tanda-tanda noktah/berhenti (waqof) yang digunakan dalam penulisan al-Quran, yang mana bersesuaian dengan dalil penyampaian teks Al-Quran, yang telah sempurna perletakannya oleh pihak berkuasa yang berwibawa bagi pencetakan al-Quran di Madinah al-Munawwarah.
عرض نص القرآن
Video clip Arabic writing كتابة العربية
Arabic writing كتابة العربية

Nombor ayat

Perisian ini mempunyai keistimewaan dari segi penomboran ayat al-Quran yang pelbagai bentuk, saiz, warna yang berbagai jenis dengan kaedah yang unik.
Arabic writing كتابة العربية

Kualiti yang tinggi yang tiada tandingannya

Program ini membolehkan anda untuk memasukkan semua bulan, hari, mata wang, dan perkataan Arab yang sering digunakan serta dekorasi-dekorasi ketimuran dengan hanya menekan satu kekunci.
Video clip Arabic writing كتابة العربية
Arabic calligraphy زخارف عربية و إسلامية

Dekorasi-dekorasi berunsurkan kearaban yang cemerlang.

Program ini membolehkan anda untuk memasukkan semua bulan, hari, mata wang, dan perkataan Arab yang paling banyak digunakan serta dekorasi-dekorasi ketimuran dengan hanya menekan satu kekunci.
Insert Arabic picture إدخال الصور العربية

Sokongan penuh bagi imej

Anda boleh memasuki mana-mana imej dan menukar saiz, lokasi, dan menyesuaikan warnanya serta menggerakkannya/memusingkannya dengan mudah.
Design Arabic frames تصميم إطارات عربية

Bentuk karya yang indah

Ia membolehkan pengguna mereka bentuk nombor yang tidak terhingga dalam fon Arab dan Timur dengan mudah. Ciri ini menukarkan teks Bahasa Arab yang mudah kepada hasil karya yang sangat indah.
Video clip Design Arabic frames تصميم إطارات عربية
Send Arabic emails إرسال ايميل بالعربي

Menghantar e-mel dalam Bahasa Arab

Ia membolehkan pengguna dengan menyalin teks Bahasa Arab kepada perisian-perisian e-mel bagi menghantar e-mel dalam Bahasa Arab dan melaksanakan carian menerusi internet dalam Bahasa Arab.
Video clip Send Arabic emails إرسال ايميل بالعربي
Design and use Arabic frames تصميم الإطارات الإسلامية

Bentuk karya berasaskan imej

Ia membolehkan pengguna untuk memasukkan beberapa bentuk karya yang berasaskan imej secara serentak serta memilih apa-apa imej sebagai latar belakang bagi teks.
Video clip Design and use Arabic frames تصميم الإطارات الإسلامية

Penulisan Bahasa Arab di dalam perisian-perisian lain

Ianya menyelesaikan masalah-masalah penulisan Bahasa Arab di dalam perisian-perisian reka bentuk seperti Flash,Photoshop, CorelDraw, AutoCad, serta lain-lain.
Video clip Write arabic in word كتابة العربية في وورد
Phonetic Arabic Keyboard لوحة المفاتيح العربية اللفظية

Penulisan secara lisan

Ia menyokong kaedah secara lisan dalam mencetak huruf-huruf yang mana menjadikan tulisan Arab agak mudah terutamanya bagi para pelajar yang mempelajari Bahasa Arab.
Pronounce Arabic Letters نطق الأحرف العربية

Sebutan huruf-huruf dan angka-angka

Ianya menyokong keistimewaan sebutan bagi huruf-huruf dan angka-angka ketika mencetaknya yang mana ia menjadikan pembelajaran lebih mudah bagi para pelajar yang mempelajari Bahasa Arab.
Advanced Arabic Search Engine محرك بحث متقدم

Enjin/Alat carian yang maju

Perisian ini mengandungi enjin/alat carian yang maju yang mana membolehkan pengguna untuk mencari perkataan-perkataan yang rumit dan susah, sehingga sempurna proses pemasukan perkataan-perkataan bagi carian tanpa baris. Begitu juga dalam menentukan bilangan perkataan,huruf atau baris bagi bentuk huruf.
Video clip Advanced Arabic Search Engine محرك بحث متقدم
Arabic English Interference واجهة البرنامج باللغتين العربية و الأنجليزية

Dasar bagi perisian dengan dua bahasa

Ia berfungsi sebagai penyokong sepenuhnya bagi dasar perisian dengan dua bahasa iaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris yang mana anda boleh menukarkan dasar tersebut dari Bahasa Arab ke Bahasa Inggeris atau sebaliknya dengan satu klik butang tetikus.
Show\Hide Arabic Diacritics Marks إظهار و إخفاء حركات التشكيل

Menjelaskan serta menyembunyikan bentuk

Perisian ini membolehkan untuk menunjukkan bentuk baris bagi akhir perkataan sahaja sepertimana ianya membolehkan untuk menyembunyikan atau memadamkan setiap bentuk baris tersebut.
Special Arabic key مفتاح عربي فريد

Kunci yang unik

Bagi memastikan kualiti dan keindahan penulisan tersebut, perisian ini menawarkan keistimewaan yang unik yang mana tidak terdapat pada mana-mana perisian yang lain, iaitu ia membolehkan untuk memasukkan bagi ruang yang terlalu pendek di antara huruf-huruf dengan menggunakan dua kekunci.
Shift + Space key
Arabic keyboard لوحة المفاتيح العربية

Penyokong bagi dua panel kekunci

Perisian ini menyokong dua panel kekunci : Panel kekunci secara lisan, dan panel kekunci Bahasa Arab. Begitu juga, ia juga membolehkan anda untuk mengubah suai kedudukan-kedudukan huruf-huruf yang mana bersesuaian dengan kehendak anda.
Video clip Arabic keyboard لوحة المفاتيح العربية
Aplikasi-aplikasi perisian.
Anda boleh menggunakan perisian dalam beberapa perkara termasuklah:
Arabic writing كتابة العربية
Mengedit dokumen Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris tanpa memerlukan kepada panel kekunci Bahasa Arab.
Arabic writing كتابة العربية
Pembelajaran atau pengajaran Bahasa Arab di mana program ini menyokong keistimewaan sebutan huruf-huruf dan angka-angka ketika mencetaknya.
Arabic writing كتابة العربية
Penulisan syair/puisi Bahasa Arab dengan fon-fon yang cantik yang bersesuaian dengan nilai sasteranya.
Arabic writing كتابة العربية
Pengajaran tajwid al-Quran yang mana menuntut guru untuk menulis teks-teks dengan fon tulisan yang jelas yang memiliki kualiti tinggi.
Arabic writing كتابة العربية
Penulisan ucapan yang mana mengandungi ayat-ayat al-Quran, hadis-hadis nabawi yang mulia.
Arabic writing كتابة العربية
Penulisan e-mel dan carian menerusi jaringan internet dalam Bahasa Arab.
Arabic writing كتابة العربية
Mereka bentuk imej-imej ketimuran dan bercirikan Islam dengan mudah secara total.
Terdapat banyak keistimewaan-keistimewaan lain bagi perisian ini yang mana boleh dikenalpasti melalui pautan berikut.
Video     Contoh